Fasering herzien

Eva Slier April 30, 2019 554 keer bekeken 0 comments

De werkzaamheden binnen Fase 4A (kruising Eikenlaan-Molenstraat) en Fase 5 verlopen voorspoedig. De kruising is zoals jullie weten ondertussen opengesteld. Fase 5 zullen wij in de loop van week 20 (verwachting 14 mei) afronden. Dit is vroeger dan wij eerder hebben gecommuniceerd.

Naar aanleiding hiervan en naar aanleiding van verschillende verzoeken vanuit de omgeving hebben wij besloten fase 6 (het laatste deel tot aan de Prinsenstraat) VOOR de Aardbeienfeesten op te pakken. Dit zal plaatsvinden in twee fasen; 6A en fase 6B. Afhankelijk van de voortgang van Fase 6A wordt Fase 6B voor of na de Aardbeienfeesten uitgevoerd. Vooralsnog gaan wij, voorzichtigheidshalve, ervan uit dat Fase 6B na de Aardbeienfeesten gerealiseerd wordt.

Zie hiervoor ook de kaart bijgevoegd in de bijlage. Hierin leest u de geactualiseerde planning en ziet u de verdeling van fase 6.  Wat betreft Fase 6 (A) starten wij vanaf maandag 6 mei met het plaatsen van de bouwhekken, 7 mei (dinsdag) wordt het asfalt eruit gefreesd. Houdt 7 mei dus rekening met enige geluidsoverlast en extra vervoersbewegingen. 

Naast het besluit om fase 6 naar voren te halen, is ook besloten fase 11A naar achteren te verschuiven. Dit in verband met o.a. de te verplaatsen leilindes, waarvoor het beter is dit op een later moment uit te voeren. Wat betreft Fase 4B (plein De Markt) hebben we helaas enige vertraging opgelopen. De verwachting is dat het plein De Markt, 14 juni open wordt gesteld voor gebruik.  Daarnaast zijn we aan het onderzoeken of we Fase 9 vooruitlopend op het Corso kunnen realiseren, deze fase staat nu ingepland voor de Aardbeienfeesten. 

Het spreekt voor zich dat eventuele wijzigingen op eerder gecommuniceerde fasen en hieraan gekoppelde data wij u natuurlijk zo spoedig als mogelijk met u communiceren. Wij hopen u met deze nieuwsbrief voldoende te hebben geïnformeerd, bij vragen kunt u ons bereiken via mail, telefoon, WhatsApp en in het informatiecentrum (Molenstr. 36).

0  Comments

Cookie settings